שבילים וחיפויי קרקע

אופי הגינות היום יוצר מגוון אפשרויות ופינות שונות בגינה.
אפשר לשלב שבילי גישה בגינה מאבני דריכה,אדני רכבת,ועוד.
שילוב של חיפוי קרקע חלוקי נחל מסוגים שונים וטוף שתורם גם לניקוז נכון של המים.